Grupa robocza Party zajmuje się przede wszystkim organizacją wszelkich wydarzeń kulturalno - rozrywkowych Erasmus Student Network przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, dbając o wizerunek sekcji oraz rozpowszechniając wiedzę o niej w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Główne zadania grupy Party:

  • organizacja i promocja wydarzeń tematycznych;
  • kontakt i utrzymywanie przyjaznych relacji z managerami oraz personelem krakowskich klubów;
  • współpraca z grupami roboczymi sekcji ESN UEK oraz z innymi krakowskimi sekcjami ESN-u: UJ, PK, AGH;
  • aktywny udział w życiu społecznym sekcji ESN UEK, szczególnie w wydarzeniach kulturalno - rozrywkowych.