Grupa Robocza Party zajmuje się przede wszystkim organizacją wszelkich wydarzeń kulturalno - rozrywkowych Erasmus Student Network przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, dbając o wizerunek sekcji oraz rozpowszechniając wiedzę o niej w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Główne zadania grupy Party:
• Organizacja i promocja wydarzeń tematycznych;
• Kontakt i utrzymywanie przyjaznych relacji z managerami oraz personelem krakowskich klubów;
• Współpraca z Grupami Roboczymi sekcji ESN UEK oraz z innymi krakowskimi sekcjami ESN-u: UJ, PK, AGH;
• Aktywny udział w życiu społecznym sekcji ESN UEK, szczególnie w wydarzeniach kulturalno - rozrywkowych.