Czy wiesz kto jest w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ESN UEK w tym roku akademickim?

 

Członkowie ESN UEK podczas Walnego Zebrania Członków (27-28.05.2022) oraz Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków (3.06.2022, 21.06.2022) wybrali Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na rok akademicki 2022/23. Skład nowych Władz Stowarzyszenia ESN UEK to:


Przewodnicząca: Aleksandra Gawron

Wiceprzewodnicząca: Weronika Rogula

Członek Zarządu ds. Finansów: Marta Krzystolik

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich: Klaudia Morarz

Członek Zarządu ds. Projektów: Justyna Dunajczan

Członek Zarządu ds. Wizerunku i Promocji: Paulina Lis

 

Kontrolę nad Zarządem w najbliższym roku akademickim będzie sprawować Komisja Rewizyjna w składzie:
 

Dominika Bielec,

Aleksandra Dubiel,

Bartłomiej Pochodowicz.