Początek lipca jest wyjątkowy dla wszystkich studentów, w końcu rozpoczyna się okres wakacyjny. Część osób spędzi ten czas podróżując i ładując akumulatory na kolejny rok akademicki, natomiast pozostali poświęcą się pracy. Dla naszej organizacji jest to również wyjątkowy okres. To właśnie wtedy nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna rozpoczynają swoje roczne kadencje.

Członkowie ESN UEK podczas Walnego Zgromadzenia Członków (12 czerwca) oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (23 czerwca) wybrali Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na rok akademicki 2020/21. Skład, który otrzymał kredyt zaufania prezentuje się następująco:

Przewodniczący: Adam Kondziołka
Wiceprzewodnicząca: Dominika Bielec
Członek Zarządu ds. Finansów: Barbara Bryjak
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich: Krzysztof Molisak
Członek Zarządu ds. Projektów: Klaudia Trączyk

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Gołuszka
Wojciech Ciźla
Zuzanna Maroń

Dziękujemy naszym poprzednikom za rok dbania o rozwój Stowarzyszenia oraz  wszystkie przekazane rady!

Mamy nadzieję, że najbliższy rok będzie obfity we współprace, innowacyjne wydarzenia, a także niezapomniane chwile z Członkami organizacji oraz studentami zagranicznymi! 

Nike