Dnia 08.06.2019 Członkowie ESN UEK spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Członków, podczas którego wybrany został nowy Zarząd oraz Komisja Reziwyjna Stowarzyszenia ESN UEK na rok akademicki 2019/2020. 

Nowy skład prezentuje się następująco: 

Przewodniczący: Wojciech Ciźla
Wiceprzewodnicząca: Dominika Karkula
Członek Zarządu ds. Finansów: Marzena Ćwik
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich: Bogumiła Burakowska
Członek Zarządu ds. Projektów: Kinga Adamska
Członek Zarządu ds. Promocji: wakat

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ESN UEK:
Julia Szmid
Adam Kondziołka
Agnieszka Gołuszka

Dziękujemy ustępującemu Zarządowi za cały rok wytężonej pracy, a za nowo wybranych Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trzymamy mocno kciuki! Powodzenia!