Nasi Członkowie w dniach 22-24.03.2019 pojechali do Poznania, aby reprezentować tam ESN UEK podczas Spotkania Delegatów. SD to jeden z dwóch statutowych zjazdów ESN Polska, podczas którego miejsce miało Walne Zgromadzenie Delegatów, a także dyskusje reprezentantów z całej Polski na temat przyszłości Stowarzyszenia ESN Polska.