MENTOR jest programem, którego celem jest pomoc przyjeżdżającemu do Polski Erasmusowi w zaaklimatyzowaniu się w kraju.

Każdemu Erasmusowi zostaje przydzielony MENTOR (buddy), który tej pomocy udziela. Współpraca opiera się na obupólnych korzyściach: ERASMUS otrzymuje duże wsparcie w odnalezieniu się w polsko-krakowskiej rzeczywistości i biurokracji, natomiast MENTOR ma możliwość szlifowania języków obcych, nawiązania przyjaźni oraz zdobycia cennych punktów na wymianę.

Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku - semestr zimowy oraz letni. Aby dowiedzieć się do kiedy, jak i gdzie należy aplikować na poszczególną "turę", polecamy śledzić fanpage ESN UEK na facebooku, gdzie pojawią się informacje o rozpoczętej rekrutacji. Aplikować do programu należy za pośrednictwem specjalnej formatki, która została przejrzyście stworzona, aby ułatwić ten proces nam i kandydatom. Podczas każdej rekrutacji dbamy o to, aby zapewnić Erasmusom osoby za nich personalnie odpowiedzialne, dlatego też każdy Erasmus ma przydzielonego z imienia i nazwiska Mentora, tak samo jak każdy Mentor posiada dane kontaktowe Erasmusa. Ponadto dysponujemy tzw. listą rezerwową Mentorów. Jest to skutecznym rozwiązaniem w razie wypowiedzenia uczestnictwa któregokolwiek z Mentorów.

Podsumowując, program MENTOR stanowi jeden z najbardziej "personalnych" projektów w obrębie ESNu, ponieważ skupia się na budowaniu relacji na linii ERASMUS - MENTOR.

Program Mentor 2018| ESN UEK