ExchangeAbility jest nowym przedsięwzięciem wśród projektów naszej sekcji. Głównym założeniem naszych działań jest zachęcanie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach wymian zagranicznych. Realizacja tego celu będzie odbywać się poprzez:

  • dostarczanie szczegółowych informacji na temat wybranych uczelni i ich przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie wydarzeń mających na celu uwrażliwianie studentów oraz pracowników uczelni na problem niepełnosprawności w społeczności akademickiej,
  • bezpośrednią współpracę z miejscowymi studentami niepełnosprawnymi w zakresie działalności sekcji ESN UEK.

mapped.eu
exchangeabilty.eu
activities.esn.org