Chcąc prześledzić historię ESN w Polsce musimy cofnąć się w czasie do 1998 roku kiedy to na Akademii Medycznej w Warszawie powstaje pierwsza sekcja. Zainspirowani tym pomysłem studenci z innych miast zaczynają organizować się w małe, nieformalne grupki mające na celu integrację studentów polskich ze studentami zagranicznymi. Krok po kroku powstają kolejne sekcje, co w rezultacie daje nam 41 sekcji działających obecnie w całej Polsce!

Wracając jednak do początków ESN Polska, Artur Orłowski (przewodniczący sekcji ESN SGH) i Michał Zasada (przewodniczący sekcji ESN Gdańsk) równolegle z działalnością w swoich sekcjach, niezależnie od siebie rozpoczęli opracowywanie założeń dotyczących rozpoczęcia współpracy pomiędzy sekcjami poziomie ogólnokrajowym. Zrodził się pomysł pierwszego ogólnopolskiego spotkania sekcji ESN - National Platform, które odbyło się w Gdańsku (09.05.2003 - 11.05.2003).

Rozpoczęły się również dyskusje nad wnioskiem ESN SGH dotyczącym utworzenia stowarzyszenia ESN Polska, jednak po wymianie opinii pomiędzy reprezentantami sekcji decyzja o inicjacji prac nad utworzeniem stowarzyszenia została odłożona. Ruszyły natomiast pierwsze projekty o zasięgu ogólnopolskim: 
ESNcard - pomysł ESN SGH, który wraz z analogicznymi inicjatywami we Włoszech i Austrii, stał się podstawą do realizacji projektu w skali ogólnoeuropejskiej w 2004 roku. 
ESN Travel - pomysł ESN Gdańsk, który przewidywał stworzenie bazy danych przygotowanych przez sekcje planów wycieczek wraz z cennikami dla studentów z innych miast 
Tandem - pomysł ESN SGH, platforma wymiany informacji dotyczących osób chętnych uczyć języka obcego w zamian za naukę innego.

Kolejny zjazd NP w październiku 2003 roku w Krakowie okazał się przełomowy ponieważ z inicjatywy Michała Zasady podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad statutem przyszłego stowarzyszenia.
Na chwilę obecną, jak już zostało wspomniane, na terenie Polski działa 41 sekcji ESN.

  • Zarząd ESN Polska 2017/2018:

Przewodnicząca - Agata Lech
Wiceprzewodnicząca - Karolina Rutkowska
Członek Zarządu ds. Finansów - Katarzyna Kowalska
Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych - Aleksandra Seweryn
Członek Zarządu ds. Projektów - Karol Mroziński
 

  • Komisja Rewizyjna ESN Polska 2017/2018:

Adrianna Skolimowska
Robert Banet
Filip Wypijewski

 

  • Przewodniczący Komitetów i Koordynatorzy Grup ESN Polska 2017/2018:

Komitet FR - Magdalena Zając
Komitet HR - Paulina Traczyk
Komitet PR -  Izabela Grembowska
Komitet IT - Mirosław Wojciechowski
Komitet Międzynarodowy (InterKom) - Karol Antoszewski
Grupa ds. Sieci - Aleksandra Dolińska
Grupa Prawna - Mateusz Lasak


 

Projekty, w których bierze udział ESN Polska:

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej ESN Polska

Kontakt: board@esn.pl