Chcąc prześledzić historię ESN w Polsce musimy cofnąć się w czasie do 1998 roku kiedy to na Akademii Medycznej w Warszawie powstaje pierwsza sekcja. Zainspirowani tym pomysłem studenci z innych miast zaczynają organizować się w małe, nieformalne grupki mające na celu integrację studentów polskich ze studentami zagranicznymi. Krok po kroku powstają kolejne sekcje, co w rezultacie daje nam 41 sekcji działających obecnie w całej Polsce!

Wracając jednak do początków ESN Polska, Artur Orłowski (przewodniczący sekcji ESN SGH) i Michał Zasada (przewodniczący sekcji ESN Gdańsk) równolegle z działalnością w swoich sekcjach, niezależnie od siebie rozpoczęli opracowywanie założeń dotyczących rozpoczęcia współpracy pomiędzy sekcjami poziomie ogólnokrajowym. Zrodził się pomysł pierwszego ogólnopolskiego spotkania sekcji ESN - National Platform, które odbyło się w Gdańsku (09.05.2003 - 11.05.2003).

Rozpoczęły się również dyskusje nad wnioskiem ESN SGH dotyczącym utworzenia stowarzyszenia ESN Polska, jednak po wymianie opinii pomiędzy reprezentantami sekcji decyzja o inicjacji prac nad utworzeniem stowarzyszenia została odłożona. Ruszyły natomiast pierwsze projekty o zasięgu ogólnopolskim: 
ESNcard - pomysł ESN SGH, który wraz z analogicznymi inicjatywami we Włoszech i Austrii, stał się podstawą do realizacji projektu w skali ogólnoeuropejskiej w 2004 roku. 
ESN Travel - pomysł ESN Gdańsk, który przewidywał stworzenie bazy danych przygotowanych przez sekcje planów wycieczek wraz z cennikami dla studentów z innych miast 
Tandem - pomysł ESN SGH, platforma wymiany informacji dotyczących osób chętnych uczyć języka obcego w zamian za naukę innego.

Kolejny zjazd NP w październiku 2003 roku w Krakowie okazał się przełomowy ponieważ z inicjatywy Michała Zasady podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad statutem przyszłego stowarzyszenia.

Na chwilę obecną, jak już zostało wspomniane, na terenie Polski działają 32 sekcje ESN.

 

Projekty realizowane przez ESN Polska:

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej ESN Polska

Kontakt: board@esn.pl


Air Jordan 1