Education Officer jest reprezentantem wszystkich studentów, zarówno chcących udać się na wymianę zagraniczną, jak i tych, którzy etap mobilności mają już za sobą. Rolę EO jest:
- promocja mobilności edukacyjnej wśród studentów macierzystej uczelni,
- pomoc w rozumieniu praw i obowiązków studenta Erasmusa wynikających z Karty Studenta Erasmusa;
- pomoc w rozumieniu zasad tzw. pełnego uznania akademickiego, czyli „automatycznego” (administracyjnego) zaliczenia przedmiotów, z uwzględnieniem zbieżności efektów kształcenia, zaakceptowanych przez uczelnię macierzystą w Porozumieniu o programie studiów/ praktyki (LA) wraz z zaakceptowanymi zgodnie z zasadami zmianami do LA pod warunkiem potwierdzenia ich zrealizowania i zaliczenia w Wykazie zaliczeń (TR).

Wszystkich chcących skontaktować się z Education Officer ESN UEK zapraszamy do kontaktu pod adresem erasmus.esn.uek@gmail.com.