Local Education Officer jest reprezentantem wszystkich studentów, zarówno chcących udać się na wymianę zagraniczną, jak i tych, którzy etap mobilności mają już za sobą.

Rolą Local Education Officera jest:

  • promocja mobilności edukacyjnej wśród studentów macierzystej uczelni;
  • pomoc w rozumieniu praw i obowiązków studenta na wymianie wynikających z Karty Studenta Erasmusa;
  • pomoc w rozumieniu zasad tzw. pełnego uznania akademickiego, czyli „automatycznego” (administracyjnego) zaliczenia przedmiotów, z uwzględnieniem zbieżności efektów kształcenia, zaakceptowanych przez uczelnię macierzystą w Porozumieniu o programie studiów/ praktyki (LA) wraz z zaakceptowanymi zgodnie z zasadami zmianami do LA pod warunkiem potwierdzenia ich zrealizowania i zaliczenia w Wykazie zaliczeń (TR).

Wszystkich chcących skorzystać z pomocy Education Officera ESN UEK, zapraszamy do kontaktu pod adresem erasmus.uek@esn.pl.

Nike