Wszystko co dobre kiedyś się kończy... Ta zasada dotyczy także okresu studiów oraz działalności w ESN. Kiedy nasi aktywni Członkowie kończą swoją przygodę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, często wspierają nas jako Alumni organizacji. Natomiast tych spośród nich, którzy szczególnie angażowali się w działalność sekcji, wyróżniamy tytułem Członka Honorowego.

 

Tytuł Członka Honorowego jest nadawany osobom, które w sposób wyjątkowy przyczyniali się do rozwoju oraz codziennej działalności Organizacji. Członkostwo Honorowe przyznaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub 6 Członków Formalnych. Są to osoby, które na przestrzeni lat dbały o funkcjonowanie ESN UEK, realizowały swoje pomysły i wykazywały się ogromną motywacją. Wielu z nich reprezentowało naszą sekcję także w Stowarzyszeniu ESN Polska oraz na poziomie międzynarodowym Erasmus Student Network, przyczyniając się do rosnącej rozpoznawalności ESN UEK. Obecnie nasza sekcja posiada 15 Członków Honorowych, którzy do dziś wspierają nasze działania i zawsze służą pomocą oraz doświadczeniem zdobytym podczas pracy w Organizacji.

 

NEW BALANCE