Country Meetings to projekt, który ma na celu szerzenie wiedzy o innych kulturach oraz postawy wzajemnej tolerancji wśród studentów zarówno polskich jak i zagranicznych. Podczas spotkań w ramach tego cyklu, studenci zagraniczni przebywający na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie opowiadają o krajach, z których pochodzą, dzielą się swoją kulturą, tradycjami oraz ciekawostkami. Podczas prezentacji często usłyszeć można regionalne utwory muzyczne, nauczyć się typowych dla danego państwa tańców, alfabetu oraz skosztować lokalnych przysmaków.

Air Jordan