Country Meetings to projekt, który ma na celu szerzenie wiedzy o innych kulturach oraz postawy wzajemnej tolerancji wśród studentów zarówno polskich jak i zagranicznych. Podczas spotkań w ramach tego cyklu, studenci zagraniczni przebywający na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie opowiadają o krajach, z których pochodzą, dzielą się swoją kulturą, tradycjami oraz ciekawostkami. Podczas prezentacji często usłyszeć można regionalne utwory muzyczne, nauczyć się typowych dla danego państwa tańców, alfabetu oraz skosztować lokalnych przysmaków.