Grupa Robocza Blog Erasmus jest odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej Blog Erasmus, gdzie zamieszczane są artykuły i raporty na temat wymian i praktyk zagranicznych. Artykuły tworzone są we współpracy ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i innych polskich uczelni, którzy byli (lub są obecnie) na takiej wymianie, a także i studentów zagranicznych, którzy przyjechali do Polski w ramach programu wymian międzynarodowych.

Najważniejsze zadania grupy Blog Erasmus:

  • Prowadzenie domeny Blog Erasmus pod patronatem ESN UEK
  • Tworzenie artykułów przy współpracy ze studentami polskimi oraz zagranicznymi
  • Opieka nad  oficjalnym fanpagem Blog Erasmus na facebooku
  • Promowanie bieżących wydarzeń organizowanych przez ESN UEK
  • Współpraca z Grupami Roboczymi PR w zakresie promocji i budowania wizerunku strony internetowej oraz sekcji ESN UEK.