Zarząd ESN UEK Semestr Zimowy 2020/2021

Przewodniczący - Adam Kondziołka

 Wiceprzewodniczący - Dominika Bielec

Członek Zarządu ds. Finansów - Barbara Bryjak

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Krzysztof Molisak

Członek Zarządu ds. Projektów - Klaudia Trączyk