Zarząd ESN UEK Semestr Zimowy 2019/2020

Przewodniczący - Wojciech Ciźla

 Wiceprzewodniczący - Dominika Karkula

Członek Zarządu ds. Finansów - Marzena Ćwik

Członek Zarządu ds. Promocji - Melania Mazur

Członek Zarządu ds. Projektów - Kinga Adamska

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Bogumiła Burakowska

Air Jordan 1