Przewodniczący: Arkadusz Wobruba

Członek Zarządu ds. Finansów: Grzegorz Zamaryka

Członek Zarządu ds. Organizacji: Agata Delekta

Członek Zarządu ds. Projektów: Emilia Majchrzyk

Nike Paul George PG3