Przewodnicząca: Oktawia Maciurzyńska

Członek Zarządu ds. Finansów: Arkadiusz Wobruba

Członek Zarządu ds. Organizacji: Agata Delekta

Członek Zarządu ds. Projektów: Emilia Majchrzyk

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich: Sebastian Krawczyk

Członek Zarządu ds. Wizerunku i Promocji: Karol Peszko

Kopačky na fotbal