Przewodnicząca:  Aleksandra Telus

Członek Zarządu ds. Finansów: Magdalena Głodzik

Członek Zarządu ds. Organizacji: Katarzyna Ścira

Członek Zarządu ds. Projektów: Katarzyna Karwat

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich: Maciej Wojak

Członek Zarządu ds. Public Relations: Krzysztof Ptasiński

AIR MAX PLUS