Przewodnicząca:  Magdalena Włodarska

Członek Zarządu ds. Finansów: Agnieszka Pilarska

Członek Zarządu ds. Organizacji: Katarzyna Ścira

Członek Zarządu ds. Projektów: Aleksandra Telus

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich: Maciej Wojak

Członek Zarządu ds. Public Relations: Krzysztof Ptasiński

Adidas sneakers