Przewodniczący:  Paweł Pankowicz


Członek Zarządu ds. Finansów: Aleksandra Brzeżańska


Członek Zarządu ds. Organizacji: Magdalena Włodarska


Członek Zarządu ds. Public Relations: Mateusz Kosztyła


Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich: Joanna Ciesielska

『アディダス』に分類された記事一覧