Przewodniczący:

Karol Peszko

Członek Zarządu ds. Finansów:

Aleksandra Lisińska

Członek Zarządu ds. Organizacji:

Mariusz Nowak

Rzecznik ESN UEK:

Paweł Pankowicz

Członek Zarządu ds. Projektów:

Martyna Leniek

Członek Zarządu ds. Zasobów
Ludzkich:

Justyna Waliszewska

 

/Nike_7_1