Przewodnicząca:

Zuzanna Janusik

Członek Zarządu ds. Finansów:

Aleksander Skwarczek

Członek Zarządu ds. Organizacji:

Dominika Rygiel

Rzecznik ESN UEK:

Maciej Łapiński

Członek Zarządu ds. Projektów:

Janusz Weretko

Członek Zarządu ds. Zasobów
Ludzkich:

Jakub Domański

 

Supreme