Przewodnicząca:

Aleksandra Sitarczyk

Członek Zarządu ds. Finansów:

Aleksander Skwarczek

Członek Zarządu ds. Organizacji:

Aleksandra Surma

Rzecznik ESN UEK:

Jakub Piwnik

Członek Zarządu ds. Projektów:

Bartosz Dziopa

Członek Zarządu ds. Zasobów
Ludzkich:

Zuzanna Janusik

 

Trava Mista Cano Alto