Przewodnicząca:

Małgorzata Dybowska

Vice Przewodniczący:

Marcin Kopeć

Członek Zarządu ds. Finansów:

Katarzyna Gurdek

Członek Zarządu ds. Organizacji:

Aleksandra Sitarczyk

Rzecznik ESN UEK:

Adrianna Ślusarczyk

Członek Zarządu ds. Zasobów
Ludzkich:

Joanna Stankiewicz

 

Air Force 1