Przewodnicząca:

Katarzyna Gurdek

Vice Przewodniczący:

Dariusz Kukowka

Członek Zarządu ds. Finansów:

Agata Myszkowska

Członek Zarządu ds. Organizacji:

Paweł Mazur

Rzecznik ESN UEK:

Katarzyna Karaś

Członek Zarządu ds. Zasobów
Ludzkich:

Stefan Janusik

 

FOOTWEAR