Przewodniczący:

Adrian Łuczyński

Vice Przewodniczący:

Michał Ratusznik

Członek Zarządu ds. Finansów:

Agnieszka Adamczyk

Członek Zarządu ds. Organizacji:

Małgorzata Nowacka

Rzecznik ESN UEK:

Mateusz Fornal

Członek Zarządu ds. Zasobów
Ludzkich:

Łukasz Kobylarz

 

Nike SF-AF1