Przewodniczący:

Mateusz Fornal

Vice Przewodnicząca:

Marina Kowal

Członek Zarządu ds. Finansów:

Małgorzata Dybał

Członek Zarządu ds. Organizacji:

Dominika Rzepecka

Rzecznik ESN UEK:

Anna Dusza

Członek Zarządu ds. Zasobów
Ludzkich:

Radosław Sporysz