Przewodnicząca:

Urszula Bochenek

Vice Przewodnicząca:

Joanna Słysz

Członek Zarządu ds. Finansów:

Piotr Icha

Członek Zarządu ds. Organizacji:

Ewelina Gnoińska

Rzecznik ESN UEK:

Anna Osińska

Członek Zarządu ds. Zasobów
Ludzkich:

Bogdan Bochenek

 

Trava Mista Cano Alto