Przewodnicząca:

Iza Kwiatkowska

Vice Przewodnicząca:

Marzena Augustun

Członek Zarządu ds. Finansów:

Ola Krawczyk

Członek Zarządu ds. Organizacji:

Agata Gawoł

Rzecznik ESN UEK:

Damian Huba

Członek Zarządu ds. Zasobów
Ludzkich:

Katarzyna Paliwoda

 

Nike