Celem programu Erasmus+ jest umożliwienie młodym ludziom podnoszenia swoich kwalifikacji i zwiększenie ich szans na zatrudnienie, jak również modernizacja systemów edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą. Na realizację tego siedmioletniego programu przeznaczono budżet w wysokości 14,7 mld euro– jest to o 40 proc. więcej w porównaniu do budżetu obecnego programu, co dowodzi, jak bardzo UE zaangażowana jest w rozwój dziedzin objętych programem.

Erasmus+ umożliwi ponad 4 mln Europejczyków odbycie studiów, szkoleń, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pracę w ramach wolontariatu za granicą.

W ramach tego programu wsparcie otrzymają międzynarodowe projekty partnerskie, realizowane przez instytucje i organizacje zajmujące się edukacją, szkoleniami oraz młodzieżą. Ich działania będą poświęcone pogłębianiu współpracy między światem edukacji a światem pracy zawodowej i zbliżaniu ich do siebie celem rozwiązania problemu niedoboru kwalifikacji, z którym obecnie borykamy się w Europie.

Erasmus+ będzie również wspierać krajowe wysiłki na rzecz modernizacji systemu edukacji, szkolenia i polityki ds. młodzieży. W dziedzinie sportu wsparcie otrzymają projekty poświęcone dyscyplinom masowym i wyzwaniom o skali międzynarodowej, takim jak np. zwalczanie ustawiania wyników wydarzeń sportowych, dopingu, przemocy i rasizmu.

Erasmus+ powstał w wyniku połączenia siedmiu obecnie realizowanych programów UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Po raz pierwszy w programie tym przewidziano wsparcie dla sportu. Jako program zintegrowany Erasmus+ oferuje więcej możliwości współpracy w ramach sektorów edukacji , szkoleń , młodzieży i sportu . Uproszczone zostaną zasady uczestnictwa w programie oraz przepisy dotyczące finansowania.

Źródło: Erasmus+

Więcej o programie Erasmus+ możecie dowiedzieć się z przewodnika, który został przetłumaczony na wszystkie języki Unii Europejskiej. Przewodnik w języku polskim dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Biura Programów Zagranicznych UEK gdzie znajdziecie informacje o rekrutacji na wymiany stypendialne.Mens Sneakers Online