CNR Kraków 2014 – Kandydatura ESN UEK

Nowy rok działalności i nowy semestr sekcja ESN UEK rozpoczyna nie zwalniając tempa! Po pewnym liftingu struktur Zarządu, ten podjął decyzją o… aplikacji na organizację międzynarodowego spotkania jakim jest CNR czyli Council of National Representatives!
CNR to spotkanie przedstawicieli wszystkich krajów funkcjonujących w strukturach ESN. Według Statusu organizacji, CNR analizuje i sprawdza pracę Zarządu ESN International, konsultowane są także sprawy związane z budżetem, strategią i polityką organizacji. Oprócz Reprezentantów Narodowych, w spotkaniu biorą także członkowie Zarządu ESN International oraz zaproszeni goście.
ESN UEK stara się o organizację wydarzenia w maju bieżącego roku. Spotkanie odbywać się będzie pod tematem przewodnim Kraków – miasto królów i magii. Nad przygotowaniem kandydatury już od kilku dni pracuje pięcioosobowe OC:
Przewodniczący OC – Paweł Pankowicz
Finanse – Aleksandra Lisińska
Logistyka – Klaudia Okarmus
Kontakt z uczestnikami – Karol Peszko
PR – Piotr Zieliński
Mamy nadzieję, iż nasza kandydatura znajdzie uznanie w oczach Przedstawicieli Narodowych i zdecydują się oni na przyjazd do Krakowa. A konkurencja jest nie łatwa, bowiem o organizację spotkania starają się także Hiszpania, Finlandia i Niemcy. Trzymamy kciuki!

Karol Peszko

ENG

CNR Krakow 2014 - The candidacy of ESN CUE

This year's activities and the new semester begin with CUE ESN not slowing down the pace in the slightest ! After some small alterations of the structures of the Board, the decision was made to ... apply for the organization of international meetings, referred to as CNR or Council of National Representatives !

CNR is a meeting of representatives of all the countries which operate in the structures of ESN . According to the Status of the organization, CNR analyses and checks the work of the Board of ESN International and keeps up to date with all issues related to the budget , strategy and organizational policies. Beside the National Representatives , the meeting is also attended by the members of the Board of ESN International and other invited guests.

ESN CUE would like to host the event in May this year. The meeting will be held under the theme of Cracow - the city of kings and magic. For many days full effort was put into preparation of the candidacy by our 5 members of OC:

Chairman of OC - Paweł Pankowicz
Finance – Aleksandra Lisińska
Logistics - Klaudia Okarmus
Contact with participants - Karol Peszko
PR - Piotr Zielinski

We hope that our candidacy will be considered favourably by the National Representatives and that their decision will be to come to Cracow. However, the competition is not going to be easy, as countries such as Spain , Finland and Germany will be very challenging opponents.

Keep your fingers crossed !

Translation: Kinga RynkiewiczAlle Artikel