Fashion Night, X-tremalia, Wybory Najmilszych, UEK Gaming Stage, Przegląd Kapel Rockowych, Zmagania Wydziałów, Noc Kinowa, Clubbing UEK on Tour to szereg wydarzeń, które odbędą się w ramach Juwenaliów UEK 2014. Organizatorzy zadbali o to, aby oprócz najlepszego Koncertu Głównego studenci mogli bawić się na różnorodnych projektach, łączących w sobie rozrywkę muzyczną, pokazy modowe i filmowe, sportowe zmagania, turniej gamingowy, czy imprezowy tour po Krakowie. To wszystko, aby tegoroczne Juwenalia zawierały wymiar nie tylko kulturalny i muzyczny, ale także sportowy, czy lifestylowy.
Już tydzień poprzedzający Koncert Główny będzie bardzo intensywny. 7 maja UEK zamieni się w jeden wielki wybieg dla modelek. Odbędzie się bowiem Fashion Night - projekt, podczas którego będzie miało miejsce SWAP, czyli wymiana ciuchów między studentami, Design Day - targi designu oraz wieczorem Pokaz Główny, pokaz polskich projektantów mody. Jeżeli chcecie być na bieżąco to zapraszamy na fanpage projektu https://www.facebook.com/FashionNightUEK .
Kolejno 8 maja przyniesie doznania ekstremalne, czyli X-tremalia, dzień turniejów sportowych, pobijania rekordów i przełąmywania własnych słabości. Na kampusie będzie można zobaczyć niesamowite pokazy samochodowe, a także spróbować m.in. skoku na bungee, czy wziąć udział w turnieju streetballu! Śledźcie uważnie fanpage: https://www.facebook.com/XtremaliaUEK . Wieczorem emocje pozostaną na tym samym poziomie. Czekają nas Wybory Najmilszej Studentki i Super Studenta UEK-u - śmieszne zadania, niestandardowe formy prezentacji oraz mnóstwo zabawy to tylko nieliczne atrakcje zagwarantowane przez grupę projektową. Zajrzyjcie na fanpage: https://www.facebook.com/pages/Wybory-Najmilszych-Juwenalia-UEK .
9 maja zaskoczy nas zupełnie nowym projektem! Będzie to UEK Gaming Stage, czyli projekt dla wszystkich fanów gier komputerowych. Odbędą się targi gier oraz turniej. Wszystkich fanów serdecznie zapraszamy. Wieczorem coś dla miłośników ostrej rockowej muzyki - finał Przeglądu Kapel Rockowych, konkursu dla młodych rockowych zespołów, w którym nagrodą będzie występ na scenie Juwenaliów UEK! Zwieńczeniem wieczoru będzie koncert Gwiazdy Głównej projektu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, kto to będzie zaglądajcie na: https://www.facebook.com/pkruek .
Przeddzień Koncertu Głównego będzie równie emocjonujący. W ciągu dnia odbędą się Zmagania Wydziałów - humorystyczne sportowe konkurencje, w których rywalizować będą studenci i prowadzący poszczególnych wydziałów. Bądźcie na bieżąco śledząc: https://www.facebook.com/zmaganiawydzialow . Wieczorem zapraszamy do wychillowania przy filmach pod chmurką. Noc Kinowa zgromadzi fanów dobrego kina. Jaki będzie repertuar oraz jakie konkursy zaplanowali organizatorzy? Zajrzyjcie na: https://www.facebook.com/nockinowa . Na domiar tego noc przed koncertem będzie bardzo intensywna. Odbędzie się Clubbing UEK on Tour! Najlepsze kluby Krakowa stoją otworem przed studentami UEK.
Wszystkie atrakcje w ramach Juwenaliów UEK 2014 zaplanowane są z myślą o studentach. Mamy nadzieję, że będą one dla Was wyjątkowe!
Wywróćmy maj do góry nogami! :)

ENG

Fashion Night , X - tremalia , The Elections, CUE Gaming Stage , The overview of rock bands , Competitions , Cinema Night , Clubbing CUE on Tour is a series of events that will take place within Juwenalia CUE 2014. The organizers made sure that in addition to the brilliant Main Concert there will be an opportunity for everyone to enjoy themselves due to the variety of projects, which combine musical entertainment , fashion shows, film screenings, sport competitions and clubbing tour of Krakow. Such vast entertainment will ensure that upcoming Juwenalia will include not only cultural and musical aspects, but also many sport events and other amazing projects.

The week preceding the main concert will be very intense. On the 7th of May CUE will turn into one big catwalk . It will be especially prepared for Fashion Night - a project during which will take place many events, such as so called SWAP , or in other words the exchange of clothes between students, Design Day - design exhibition and in the evening the main show, which will bring the demonstration of Polish fashion designers . If you want to be kept up to date visit the fan page of our project https://www.facebook.com/FashionNightUEK fanpage.

Sequentially the 8th of May will bring around many extreme experiences , i.e. X – tremalia, the day of sport tournaments, beating records and overcoming weaknesses . On campus you will have a chance to see an amazing car show, and also take part in bungee jumping or streetball tournament! Stay tuned and follow our fan page : https://www.facebook.com/XtremaliaUEK.

In the evening, the excitement will not diminish in the slightest. We will finally have the opportunity to see the elections of the Nicest Student and Super Student of CUE. Additionally the entertainment for that evening will include funny tasks, some custom presentations and lots of fun. Those are just few of the activities guaranteed by the project group. For further information have a look on the fan page : https://www.facebook.com/pages/Wybory-Najmilszych-Juwenalia-UEK .

The 9th of May will surprise us with a completely new project ! The CUE Gaming Stage , or the project for all fans of computer games. For sure there will be games exhibition and brilliant tournaments . All fans are invited to join us during this event. In the evening, something for lovers of fierce rock music - Final Overview of Rock Bands , or a competition for young rock bands, in which the first prize is the performance on stage of Juwenalia CUE ! The culmination of the evening will be a concert of the Main Star of the project. If you want to find out who it is stay tuned on : https://www.facebook.com/pkruek .

The day before the Main Concert will be equally exciting. During the day we can expect to see the competitions between departments - humorous sport contests in which participate will not only students but also the heads of the departments . Be up to date by checking: https://www.facebook.com/zmaganiawydzialow.

In the evening, we invite you to simply relax by watching the films under a cloudy sky. The Cinama Night will bring together fans of the best movies. What will be the repertoire and what competitions had the organizers planned ? Take a look at : https://www.facebook.com/nockinowa .

On top of that, the night before the concert will be truly intense. The CUE Clubbing on Tour! Will finally happen. The best clubs in Krakow will remain wide open to all students.

All attractions within Juwenalia CUE 2014 are organized especially with the thoughts of students . We hope that the planned events will be very unique for all of you! Let's turn May upside down!

Date: 
07/05/2014 to 13/05/2014