President: Aleksandra Telus

Treasurer: Magdalena Głodzik

Organization Manager: Katarzyna Ścira

Project Manager: Katarzyna Karwat

Human Resources Manager: Maciej Wojak

Public Relations Manager: Krzysztof Ptasiński