President: Magdalena Włodarska

Treasurer: Agnieszka Pilarska

Organization Manager: Katarzyna Ścira

Project Manager: Aleksandra Telus

Human Resources Manager: Maciej Wojak

Public Relations Manager: Krzysztof Ptasiński

 

Ανδρικά Nike