socialerasmus.esn.org

Głównym celem działań Grupy Roboczej Social jest zapoznanie studentów zagranicznych z lokalną społecznością, ale także uwrażliwienie ich na problemy tychże ludzi. Staramy się, aby zobaczyli w jaki sposób można pomóc innym i jak wiele satysfakcji daje taka działalność.

Główne zadania Grupy Social:
• Szeroko rozumiana działalność charytatywna, udział w akcjach organizowanych na terenie Krakowa;
• Działalność proekologiczna, zaangażowanie studentów w akcje takie jak np. sadzenie drzew;
• Działalność edukacyjna, wyjścia do szkół gdzie studenci opowiadają o swoich krajach;
• Spotkania z dziećmi z rodzin problemowych w celu urozmaicenia im czasu wolnego.

 

 
Summer SocialErasmus Week:

Christmas Dream Cup: