Aby pomóc Erasmusom zaaklimatyzować się w Polsce powstał program MENTOR, który ma na celu pomoc stypendystom w trakcie ich pierwszych dni w nowym miejscu, ale relacja polski student – zagraniczny podopieczny najczęściej trwa jeszcze długo po zakończeniu wymiany.

Na czym on polega Program Mentor?

Projekt ESN UEK, która ułatwia studentom zagranicznym aklimatyzację w Polsce, zaznajomienie się z lokalną społecznością oraz poznanie nowego miasta i uczelni. Jak co semestr nowi studenci z różnych krajów Europy i świata rozpoczną naukę na naszej uczelni. Każdemu z nich przydzielany jest student UEK – Mentor.

Dlaczego warto?

Uczestnicząc w programie Mentor, możecie nie tylko nawiązać fantastyczne przyjaźnie, które będą trwały jeszcze na długo po zakończeniu semestru, ale także odkryć Kraków na nowo i zobaczyć go z zupełnie innej perspektywy. Nie wyjeżdżając z Polski, można zawrzeć przyjaźnie z ludźmi z całego świata, podszkolić znajomość języków obcych w codziennych sytuacjach, poznać wyzwania jakie mają przed sobą studenci za granicą i spędzić czas w alternatywny sposób. Ponadto za udział w programie można uzyskać dodatkowe punkty do rekrutacji na wymiany.

Jak aplikować?
Wystarczy wypełnić krótki formularz, w którym określisz preferencje, co do kraju pochodzenia, płci i języków obcych, które pomogą nam w jak najlepszym dopasowaniu Ciebie - Mentora do zagranicznego podopiecznego.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do: 03.02.2018r.

Formularz:
http://bit.ly/ProgramMentorESNUEK